Vítejte na našem webu

.Hlavní rozdíl sociální reklamy od běžné je v tom, že ve většině případů zadavatel z jejího působení nějak finančně neprofituje. Zadavateli jsou převážně neziskové organizace a stát. A cílem je informovat o celospolečenských problémech. Plní zejména funkci vzdělávací, osvětovou a výchovnou. Ale jejím hlavním účinkem je ovlivnit společnost, tedy přesně chování lidí. Ke svému šíření sociální reklama využívá tisk, televizi, rozhlas, venkovní reklamu, snímky v kinech, internet. Její účinnost je však špatně ověřitelná, protože nejde říci, jako u jiných reklam o kolik se prodalo více výrobků. V tomto případě se jedná o zachráněné životy lidí, stromů, zvířat což je obtížně zmapovatelné. V tomto případě, ale výjimku tvoří humanitární reklamy, které využívají dárcovských sms.  Mezi nejznámější reklamy tohoto charakteru patří snímky jejich účelem je přesvědčit lidi, aby přestali kouřit, nepili alkohol před jízdou, třídili odpad, chudoba ve světě, domácí násilí a podobně. Důležitou součástí sociální reklamy je také její autenticita, neboť závisí na důvěře diváků, proto jsou do hlavních rolí také obsazováni lidé, kteří opravdu reálné situace prožili.

Na jejím zpracování se podílí reklamní agentury, které ji zpracovávají pouze za režijní cenu či zcela zdarma. Je také způsobem jak si může agentura udělat jméno a ukázat co dovede. Neboť tvůrci reklam jsou u komerčních zakázek ovlivněny požadavky klienta a v tomto případě vzhledem k tomu, že práci vykonávají zdarma, si klienti moc poroučet nemohou.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.